دستگاه تک محوری برقی دیجیتال

شرکت افرا آزما      Afraazma.ir

دستگاه تک محوری برقی دیجیتال خاک

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313 

دستگاه تک محوری خاک شرکت افرا آزمادستگاه تک محوری خاک

این دستگاه جهت اندازه گیری تقریبی مقاومت برشی تک محوری خاک های چسبنده مورد استفاده قرار میگیرد.

جهت ثبت سفارش یا ارسال پیام ، لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمائید

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

شماره همراه

ایمیل

موضوع پیام

متن پیام