پنترومتر مخروطی خاک

شرکت افرا آزما    Afraazma.ir

پنترومتر

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

پنترومتر مخروطی خاک شرکت افرا آزماپنترومتر مخروطی خاک

تعیین میزان بارپذیری خاک درصد کمپکشن ساب گرید مقدار مقاومت نفوذی خاک.

جهت ثبت سفارش یا ارسال پیام ، لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمائید

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

شماره همراه

ایمیل

موضوع پیام

متن پیام