تجهیزات تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

لوازم کامل سند باتل و لوازم آزمایش تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

تجهیزات تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه شرکت افرا آزماتجهیزات تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه

جهت تعیین چگالی خاکهای فشرده ریزدانه به کار می رود.

جهت ثبت سفارش یا ارسال پیام ، لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمائید

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

شماره همراه

ایمیل

موضوع پیام

متن پیام