پنترومتر جیبی

شرکت افرا آزما    Afraazma.ir

پنترومتر جیبی 

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

پنترومتر جیبی شرکت افرا آزماپنترومتر جیبی

از این دستگاه برای سنجش مقاومت فشاری محدود نشده qu می توان در محیط آزمایشگاه یا  صحرا استفاده کرد.

جهت ثبت سفارش یا ارسال پیام ، لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمائید

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

شماره همراه

ایمیل

موضوع پیام

متن پیام