وسایل آزمایشگاه کپینگ

شرکت افرا آزما    Afraazma.ir

وسایل آزمایشگاه کپینگ

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

آزمایش کپینگ افرا آزما:کپینگ

معمولا سطح انتهایی مغزه ها صاف نمی باشد. بنابراین ضروری است که سطوح انتهایی مغزه ها (سطح بالا و پایین) کاملا مسطح شوند در غیر اینصورت مقاومت واقعی مغزه ها قابل تعیین کردن نیست برای صاف کردن سطوح بهترین روش ساب زدن است ولی در صوت عملی نبودن این روش می توان از روش کلاهک گذاری استفاده نمود.

  کلاهک گذاری (Capping)

ضخامت کلاهک باید تا حد امکان نازک باشد و نباید در هیچ نقطه ای از سطوح بیشتر از 10 میلی متر باشد قبل از کلاهک گذاری باید سطوح مغزه با برس سیمی زبر شود.