تعیین زمان جاری شدن به روش قیف V شکل

  شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

لوازم تجهیزات آزمایش بتن تازه خود تراکم دستگاه تعیین کارپذیری به روش V شکل

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

 تعیین کارپذیری به روش V شکل افرا آزما

حجم معینی از بتن خودتراکم می باشد  FLOW TIME این وسیله جهت تعیین زمان جاری شدن به ظرفیت 10 لیتر بر روی پایه فلزی می باشد و در قسمت تخلیه درب آب بندی شده مجهز V قیف است.