دستگاه برش مقاطع بتن و سنگ

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

دستگاه برش مقاطع بتن و سنگ

برای سفارش این محصول با ما تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313دستگاه برش مقاطع بتن و سنگ

دستگاه برش مقاطع بتن و سنگ افرا آزما

قطر ديسك 400 ميلي متر قطر برش 150 ميلي متر