دستگاه التراسونیک بتن

شرکت افرا آزما      Afraazma.ir

دستگاه التراسونیک بتن

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

التراسونیک بتن چیست:

دستگاه التراسونیک یتن

 

امروزه آزمایشهای غیرمخرب بتن تاثیر و عملکرد مناسب و کابردی در تعمیرات سازه های بتنی دارد. آزمایش های غیرمخرب بتن با در اختیار قرارداد داده های مختلف سازه های موجود، به کارشناسان و متخصصین این امکان را می دهد تا در خصوص عملکرد، نیازها و روش های تعمیرات و بازسازی سازه های بتنی قضاوت و تصمیم گیری نمایند.

از جمله آزمایش های غیرمخرب بتن، تست التراسونیک بتن می باشد. این آزمایش با ارائه کیفیت، مقاومت نسبی و طول و ابعاد ترک های موجود در بتن، به طراحان و کارشناسان امکان تصمیم گیری در زمینه طرح های مقاوم سازی و تقویت و یا صحت سنجی عملیات های انجامی را می دهد.

در آزمایش التراسوینک بتن، محدودیت ها، ضریب اطمینان قرائت ها، روش کار و .. پرداخته می شود. شما می توانید برای کسب اطلاعات تکمیلی در این خصوص و در صورت نیاز همکاری با این مجموعه در زمینه آزمایش التراسوینک بتن در انواع سازه های بتنی با بخش فنی و پشتیبانی شرکت افرا آزما تماس حاصل فرمایید. امروزه آزمایشهای غیرمخرب بتن تاثیر و عملکرد مناسب و کابردی در تعمیرات سازه های بتنی دارد. آزمایش های غیرمخرب بتن با در اختیار قرارداد داده های مختلف سازه های موجود، به کارشناسان و متخصصین این امکان را می دهد تا در خصوص عملکرد، نیازها و روش های تعمیرات و بازسازی سازه های بتنی قضاوت و تصمیم گیری نمایند.