دستگاه تعیین درصد تراکم بتن

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

دستگاه تعیین درصد تراکم بتن

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155424313 - 02155425313

دستگاه تعیین ضریب تراکم بتن شرکت افرا آزمادستگاه تعیین درصد تراکم بتن

ضریب تراکم بتن توسط نسبت چگالی واقعی به چگالی بتن که کاملا متراکم شده بدست می آید.

کاربرد این آزمایش برای بتن های با حداکثر اندازه سنگدانه ای تا 40MM و عموما در جاده سازی و تولید بتن پیش ساخته می باشد.