دستگاه وی بی

شرکت افرا آزما       Afraazma.ir

دستگاه وی بی

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313 

دستگاه وی بی شرکت افرا آزمادستگاه وی بی

این دستگاه برای ساخت نمونه های استوانه ای بتن غلتکی RCC مورد استفاده قرار می گیرد.