جک خمشی تیر بتنی با نمایشگر دیجیتال

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

جک خمشی تیر بتنی با نمایشگر دیجیتال

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

جک خمشی تیر بتنی

این دستگاه جهت تعیین مقاومت خمشی انواع تیرهای بتنی طراحی گردیده است که بنا به سفارش در ظرفیت های 40 تن، 60 تن، 100 تن، 200 تن قابل ساخت می باشد.

جک خمشی تیر بتنی با نمایشگر دیجیتالجک خمشی تیر بتنی با نمایشگر دیجیتال