دستگاه تک محوری برقی دیجیتال

شرکت افرا آزما      Afraazma.ir

دستگاه تک محوری برقی دیجیتال خاک

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313 

دستگاه تک محوری خاک شرکت افرا آزمادستگاه تک محوری خاک

این دستگاه جهت اندازه گیری تقریبی مقاومت برشی تک محوری خاک های چسبنده مورد استفاده قرار میگیرد.