پنترومتر جیبی

شرکت افرا آزما    Afraazma.ir

پنترومتر جیبی 

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

پنترومتر جیبی شرکت افرا آزماپنترومتر جیبی

از این دستگاه برای سنجش مقاومت فشاری محدود نشده qu می توان در محیط آزمایشگاه یا  صحرا استفاده کرد.