دستگاه حمام آب یخچالدار آسفالت

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

دستگاه حمام آب یخچالدار آسفالت

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

دستگاه حمام آب یخچالدار آسفالت شرکت افرا آزما:

از این دستگاه جهت هم دمایی نمونه های آسفالتی استفاده می گردد. در این دستگاه از سیستم کمپرسور یخچال نیز  جهت سرد کردن استفاده شده است.