فلاسک دو جداره حمل آسفالت

شرکت افرا آزما    Afraazma.ir

فلاسک دو جداره حمل آسفالت 

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

فلاسک دو جداره حمل آسفالت شرکت افرا آزمافلاسک دو جداره حمل آسفالت

برای جابه جایی آسفالت گرم و نگهداری آن بدون کاهش دما تا محل آزمایشگاه می شود.