محفظه فشاری و خمشی ملات سیمان

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

محفظه فشاری و خمشی ملات سیمان

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

محفظه فشاری و خمشی ملات سیمان شرکت افرا آزما

محفظه خمشی فشاری سیمان محفظه فشاری قابل استفاده جهت قالب های 5*5*5 سانتی متر محفظه خمشی قابل استفاده جهت قالبهای 16*4*4 سانتی متر.

محفظه فشاری خمشی سیمان

محفظه خمشی سیمان