کمپراتور تعیین طول نمونه های منشوری سیمان

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

کمپراتور تعیین طول نمونه های منشوری سیمان 

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 0215543531

به منظور تعیین تغییر طول نمونه های سیمانی در آزمایش اتوکلاو مورد استفاده قرار میگیرد و دارای قابلیت تنظیم ارتفاع برای نمونه هایی با طول های متفاوت می باشد این وسیله مجهز به ساعت اندیکاتور آنالوگ با دقت0.002 میلیمتر می باشد.