قیف مارش گل حفاری

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

قیف مارش گل حفاری

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313قیف مارش گل حفاری

برای اندازه گیری ویسکوزیته گل حفاری و مایعات به همراه بشر پلاستیکی 1000cc به کار می رود.