دستگاه تقه زن ملات سیمان

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

دستگاه تقه زن ملات سیمان 

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313دستگاه تقه زن ملات سیمان

به منظور آماده کردن و تراکم نمونه های سیمان در قالب های منشوری 40*40*160 میلی متر استفاده می شود و دارای پیش تنظیم دیجیتال می باشد.