انبرک لوشاتلیه

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

 انبرک لوشاتلیه

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313انبرک لوشاتلیه

آزمایش سلامت سیمان آزمایش انبرک لوشاتلیه می شود که بر اساس تغییر حجم سیمان در اثر گیرش و سخت شدن استوار است.