دستگاه خمشي و فشاري گچ

شرکت افرا آزما    Afraazma.ir

دستگاه خمشي و فشاري گچ

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

مشخصات فني دستگاه آزمايش خمشي و فشاري گچ شرکت افرا آزما

ظرفيت اين دستگاه تا 30 کيلو نيوتن (3 تن ) مي باشد. دستگاه تست خمشي و فشاري گچ از دو صفحه بارگذاري تشکيل شده است که نمونه در بين آن قرار مي گيرد. براي آزمايش فشاري گچ صفحه بارگذاري مخصوص فشاري و همچنين براي آزمايش خمشي از صفحه مخصوص آزمايش خمش استفاده مي شود. سرعت حرکت اصلي صفحه بارگذاري بصورت يکنواخت  و دقيق و قابل تنظيم از صفر تا 6 ميلي متر بر دقيقه مي باشد. اين دستگاه قابليت تنظيم سرعت بارگذاري را براي هر آزمايش دارد. دستگاه به گونه اي برنامه ريزي شده که بعد از شکست نمونه حرکت صفحه بارگذاري به صورت اتوماتيک متوقف شده و مقدار نهايي نيرو روي نمايشگر ثابت مي ماند .

دستگاه تست خمشي و فشاري گچ در دو نوع ديجيتال و آنالوگ ساخته مي شود .

نمايش نيرو در دستگاه خمشي و فشاري گچ ديجيتال از طريق نمايشگرهاي ديجيتالي مي باشد که با دقت يک کيلوگرم کاليبره شده. ظرفيت لودسل استفاده شده در اين دستگاه 3 تن مي باشد. همچنين در نوع دوم دستگاه ( آنالوگ )، نمايش نيرو از طريق رينگ نيرو مي باشد. مسلما کارکرد با دستگاه ديجيتال نسبت به آنالوگ بسيار آسانتر و سريعتر مي باشد.

تشريح کلي آزمايش خمشي و فشاري گچ شرکت افرا آزما:

   ملات گچ پس از گيرش نهايي و سخت شدن به ماده اي با مقاومت مکانيکي قابل قبول تبديل مي شود. براساس استانداردهاي موجود، معمولاً مقاومت فشاري و مقاومت خمشي گچ در آزمايشگاه ها تعيين و براي ارزيابي مقاومت مکانيکي آن مورد استفاده قرار مي گيرد.

مقاومت فشاري گچ شرکت افرا آزما:

براي تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي گچ، ملات آن بر اساس رطوبت رواني متعارف تهيه و خمير حاصله در قالب هاي مکعبي به ضلع 50 ميلي متر قالب گيري مي شود. قالب ها بايد ازجنس فلز زنگ نزن ( فولاد گالوانيزه، برنج و... ) و داراي سطوح کاملاً صاف و تميز و استحکام کافي باشند. لازم است با استفاده از روش هاي مناسب از نشت ملات يا آب از کناره اي قالب جلوگيري شود. قالب گيري ملات گچ در دو لايه هر يک به ضخامت 25 ميلي متر انجام شده و لازم است پس از ريختن لايه اول به کمک کاردک چند بار ملات جابه جا شود تا حباب هاي هوا در آن محبوس نگردند. پس از ريختن لايه دوم نيز بايد همين کار تکرار شود. پس از گرفتن خمير گچ، مقدار اضافي گچ روي قالب به کمک کاردک برداشته مي شود تا سطح خمير و لبه قالب همتراز شوند. مکعب گچي بعد از گيرش از قالب خارج و تا رسيدن به وزن ثابت خشک مي شود. نمونه ها قبل از آزمون به مدت 16 ساعت در دسيکاتور قرار داده شده و آزمايش مقاومت فشاري بلافاصله پس ازخروج از دسيکاتور به کمک دستگاه پرس متناسب انجام مي گيرد. بار فشاري بايد آرام و بدون ضربه و با سرعت 1 تا 8/2 کيلوگرم بر سانتي متر مربع در هر ثانيه بر نمونه وارد شود. ميانگين مقاومت فشاري پنج نمونه آزمايش شده، به عنوان مقاومت فشاري گچ مورد آزمايش گزارش مي شود. چناچه مقاومت فشاري يک يا دو نمونه بيشتر از 15 درصد با ميانگين اختلاف داشته باشد، نتايج آن دو نمونه حذف و از مقاومت فشاري نمونه هاي باقي مانده  ميانگين گيري مي شود. در صورتي که مقاومت فشاري سه نمونه بيشتر از 15 درصد با ميانگين اختلاف داشته باشند، نتايج قابل قبول نبوده و آزمون بايد تکرار شود.

مقاومت خمشي گچ شرکت افرا آزما:

  آزمايش مقاوت خمشي گچ نيز با استفاده از ملات تهيه شده با خمير تحت رطوبت رواني متعارف انجام مي گيرد. آزمايش بر روي منشور هاي مکعب مستطيل تهيه شده در قالب استاندارد به ابعاد 160×40×40 ميلي متر و پس از هفت روز عمل آوري صورت مي گيرد. براي انجام آزمايش، منشور تهيه شده از ملات گچ پس از سخت شدن و رسيدن به سن مورد نظر در داخل دستگاه آزمايش روي دو تکيکه گاه به فاصله (L) قرار داده شده و نيروي متمرکز (F) در وسط آن اعمال مي گردد تا نمونه به مرحله گسيختگي برسد.

بر اساس استاندارد ملي، حداقل مقاومت خمشي ملات گچ ساختماني معمولي 35 کيلوگرم بر سانتي متر مربع و براي ساير انواع گچ بين 35 تا 50 کيلوگرم بر سانتي متر مربع است.