دماسنج دیجیتال آسفالت

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

دماسنج دیجیتال آسفالت

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313دماسنج دیجیتال آسفالت

سایر مشخصات دماسنج آنالوگ آسفالت شرکت افرا آزما: 

با گستره اندازه گيري 0C° ~ +250° C
با دقت ± 2.5° C