دستگاه نقطه اشتعال به روش تگ باز

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

دستگاه نقطه اشتعال به روش تگ باز

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

دستگاه نقطه اشتعال به روش تگ باز شرکت افرا آزما

این دستگاه جهت اندازه گیری نقطه اشتعال مواد نفتی مورد استفاده قرار میگیرد.

  1-  دارای نمایشگر دیجیتال

  2-   کاپ شیشه ای

  3-  مخزن فولادی

خلاصه:

نمونه داخل ظرف ریخته می شود، به آرامی با سرعتی ثابت حرارت داده می­شود، شعله کوچک به طور یکنواخت در فواصل زمانی مشخص در یک سطح  از سراسر ظرف عبور داده می­شود. نقطه اشتعال لحظه­ ای کمترین دمایی است که در آن شعله باعث اشتعال بخارات موجود در سطح مایع می­شود.