دستگاه تعیین نقطه شکست فراس قیر

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

دستگاه تعیین نقطه شکست فراس قیر

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

دمای شکست فراس، رفتار رئو لوژیکی قیر را در دماهای پایین مشخص می­کند و بار تست از درجه حرارتی که در آن یک نمونه فیلم قیر با ضخامت مشخص که بر روی یک سطح فلزی ذوب و پخش شده است بر اثر کاهش دما می شکند.دستگاه تعیین نقطه شکست فراس قیر

وسایل مورد نیاز: صفحه برنجی به طول 41±0.05mm  ،20±0.2mm، ضخامت 0.15±0.02mm ابزار آماده سازی صفحه، مواد سرماساز، دماسنج  که با توجه به نوع ماده سرمازا انتخاب می­شود.

مواد سرمازا:

با توجه به میزان سرمای مورد نیاز می­توان مواد مختلف سرما ساز نظیر نیتروژن مایع، یخ خشک، متیل الکل همراه مقداری دی اکسید کربن استفاده کرد.

روش کار:

ابتدا صفحه برنجی را با حلالهای ضد چربی از قبیل  کلرید متیلن و استن شسته و خشک نموده و با تقریب 0.01 گرم وزن کنید سپس حدود 2 گرم قیر گرم شده را روی صفحه ریخته و به طور یکنواخت پخش نمایید و در دمای اتاق نگهدارید  تا خشک شود. پس از نیم ساعت وقتی دمای نمونه به 15 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شکست مورد انتظار رسید. لوح فلزی را توسط انبردست بین گیرههای دستگاه قرار دهید. سپس ترمومتر را طوری درون ظرف بگذارید که مخزن آن پشت لوح فلزی و بین گیره­ ها قرار گیرد. فضای بین لوله­ داخلی و خارجی را با 100میلی لیتر الکل و کمی دی اکسید کربن جامد پر کنیم تا این که هر 60±5 ثانیه، دما 1 درجه سانتی گراد کاهش یابد، دستگیره را با سرعت  یک دور بر ثانیه بچرخانید و با همان سرعت برگردانید تا زمانی که در اثر خم شدن لوح فلزی، نمونه بشکند. با پیدایش اولین شکاف در نمونه، دما تا دقت 0.5 درجه سانتی گراد ثبت می کنیم.