دستگاه تقطیر قیر امولسیون

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

دستگاه تقطیر قیر امولسیون

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

آزمایش های امولسیون های قیری شرکت افرا آزما:دستگاه تقطیر قیر امولسیون

تفسیر مناسب نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی می تواند به مقدار زیادی در تعیین ویژگی های امولسیون های قیری کمک نماید. همراه با پیشرفت فن آوری امولسیون های قیری در طول چندین سال، آزمایشهای آنها نیز گسترش یافته است. بعضی از این آزمایشها برای اندازه گیری کیفیت اجرا و برخی دیگر اساسا مربوط به فرایند ساخت می باشند.

آزمایشهای آزمایشگاهی شرکت افرا آزما معمولاٌ برای یکی از چهار هدف زیر انجام می شوند:

1- برای اندازه گیری خواص امولسیون های قیری در ارتباط با حمل، ذخیره سازی و اجرا.

2- برای کنترل کیفیت و یکنواختی فراورده در ضمن ساخت و مصرف.

3- به منظور تهیه روشهای استاندارد برای مشخصات فنی.

4- برای پیش بینی یا کنترل عملیات اجرایی.

آزمایش­های امولسیون­های قیری بر اساس استانداردهای ( ASTM:D244 و AASHTO:T59 ) و ( EN 13808 ) (استاندارد ملی 12505 ) تحت عناوین آزمایش های تعیین اجزای تشکیل دهنده، غلظت، پایداری و بررسی باقی مانده از تقطیر امولسیون قیری انجام می شوند.

آزمایش های تعیین اجزای تشکیل دهنده امولسیون قیری شرکت افرا آزما عبارتند از:

تعیین مقدار آب
تعیین مقدار باقی مانده از تقطیر
شناسایی ماده روغنی تقطیر شده با روش ریز تقطیر
دستگاه تقطیر قیر امولسیونتعیین باقیمانده در اثر تبخیر
تعیین بار الکتریکی ذرات امولسیون قیری کاتیونیک

آزمایش تعیین غلظت امولسیون قیری شرکت افرا آزما شامل:

تعیین کندروانی امولسیون قیری به روش سیبولت فیورل

تعیین پایداری امولسیون قیری شرکت افرا آزما شامل:

گلوله شدن
نشست
اختلاط با سیمان
آزمایش پوشش
قابلیت امتزاج با آب
یخ زدگی
قابلیت اندود و مقاومت در مقابل آب
پایداری در هنگام ذخیره سازی

آزمایشهای بررسی قیر باقیمانده از تقطیر امولسیون قیری شرکت افرا آزما شامل:

تعیین چگالی باقیمانده
تعیین مقدار خاکستر
تعیین میزان حلالیت قیر در تری کلروراتیلن
تعیین درجه نفوذ
تعیین قابلیت شکل پذیری
آزمایش شناوری