ترمومتر ASTM

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

ترمومتر ASTM

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

ترمومتر ASTM وکاربرد آن در آزمايشگاهها:ترمومتر ASTM

ترمومتر وسيله ايست جهت اندازه گيری دما و يا حرارت. شکل کلي ترمومترها معمولا از يک لوله نازک نشانه گذاری شده که در انتها به يک حباب کوچک منتهی ميشود ميباشد. داخل حباب از مواد جيوه يا الکل پر شده است که در حين بالا رفتن دما و افزايش حجم جيوه از سطح لوله مدرج بالا ميرود.

ترمومتر ASTM و کاربرد آن در آزمايشگاهها:

 ترمومتر يا دماسنج وسيله ايست جهت اندازه گيری دما و يا حرارت در واحد هاي متفاوت. از رايج ترين نوع ترمومتر الکلی يا جيوه ای ميباشند. ترمومترها عموما در بازه ميانی دمای نقطه انجماد و نقطه جوش مايع درونشان کار ميکنند. در ترمومتر های الکلی اين رنج در حدود بين ۷۸- تا دماي ۱۶۵+ ميباشد. در صورت نياز به دماهای غير از اين از ترمومترهای جيوه ای استفاده ميشوند. شکل کلی ترمومترها معمولا از يک لوله نازک نشانه گذاری شده که در انتها به يک حباب کوچک منتهی ميشود ميباشد. داخل حباب از مواد جيوه يا الکل پر شده است که در حين بالا رفتن دما و افزايش حجم جيوه از سطح لوله مدرج بالا ميرود. طول لوله ترمومترها بر حسب نياز با استانداردهاي خاصي کوتاه و بلند ساخته ميشوند. همچنين درجه بندي روي لوله به همين منوال و با دقت ها و رنج های مورد نظر شماره بندي ميشوند.

چرا از ترمومتر ASTM استفاده ميکنيم:

در آزمايشهای مختلف جهت مشخص کردن رنج دمايی و همچنين دقت مورد نياز، استاندارد ASTM که مربوط به کشور آمريکا ميباشد مواردی را بيان کرده است که در آن مشخصات اصلی يک ترمومتر با ويژگي های ذيل شماره بندی شده است. ترمومتر های ASTM بعد از توليد که به روشهای نوين و پيچيده انجام ميگيرند از نظر کيفی مورد بررسی قرار ميگيرند. شيشه های ترمومتر ASTM از سختی فراوانی بهره مند ميباشند.

طول ميله ترمومتر
رنج دمايي ترمومتر (پايين ترين و بالاترين دماي که ترمومتر اندازه ميگيرد)
طول درجه بندي ترمومتر
دقت درجه بندي ترمومتر

شرايط نگهداري ترمومتر ASTM

اين ترمومترها نسبت به ترمومتر هاي ديگر از نظر قيمت بسيار گرانتر بوده لذا در نگهداري آن نيز بايد کوشا باشيم. بعد از استفاده اگر با مواد چسبناک سرو کار دارند بايد خوب آنها را تميز کنيم و در جاي مطمئني دور از اشيا لغزنده نگه داريم.