آون تين فيلم - آون با صفحه گردان

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

آون تین فیلم - آون با صفحه گردان 

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

مشخصات فني آون تين فيلم شرکت افرا آزما:آون تین فیلم - آون با صفحه گردان

شکل کلي آون تين فيلم يا آون فيلم نازک مشابه آونهاي معمولي ميباشد که با توجه به استانداردهاي تعريف شده تغييراتي روي اين دستگاه انجام شده. آون تين فيلم داری يک محفظه با ظرفيت 55 يا 110 ليتر ميباشد. آون تين فيلم شرکت افرا آزما از محفظه استيل ساخته شده است که داخل آن يک صفحه گردان تعبيه شده است. قسمتي از درب آون تين فيلم شيشه دو جداره کار شده تا از بيرون بتوان داخل آون را ديد. همچنين داخل محفظه يک لامپ مخصوص تعبيه گرديده. آون تين فيلم در آزمايشهاي مربوط به قير استفاده ميگردد.

تشريح کامل آزمايش افت وزني قير شرکت افرا آزما:

افت وزني قير عبارت است از درصد افت وزني نمونه قيری که در مدت 5 ساعت در درجه حرارت 163 درجه سانتيگراد در دستگاه مجهز به تهويه قرار مي گيرد. اين آزمايش به آزمايش لعاب نازک نيز معروف است. در حقيقت آزمايش افت وزني قير، يک نوع تقطير قير ميباشد که نتيجه آن معياري است که فراريت نسبي حلالهاي قير را در 163 درجه سانتيگراد نشان مي دهد. علت انتخاب دماي 163 درجه آن است که در اين دما، عمل اختلاط قير و مصالح سنگي براي تهيه آسفالت در اين دما صورت مي پذيرد.

 افت وزني قيرهاي خالصي که در راه سازي به کار ميروند پس از انجام اين آزمايش، کمتر از يک درصد مي باشند، و معمولا براي پی بردن به خواص قيری که روی آن آزمايش لعاب نازک انجام شده، پس از پايان آزمايش تحت آزمايش های قابليت نفوذ و نقطه نرمي قرار مي دهند. توجه نماييد که هر چه قير نرمتر باشد يعني درجه نفوذ آن بيشتر باشد، افت وزني آن نيز بيشتر خواهد بود.

 از جمله پديده هاي مورد ذکر در مورد آسفالت، پديده پير شدگي است که علت آن کاهش وزن قير در اثر حرارت، اکسيداسيون و اشعه uv و تبديل روغن به رزين و رزين به آسفالتين ميباشد که آزمايش افت وزني قير مي تواند معياري خوب براي پيشبيني اين پديده باشد. نکته قابل ذکر ديگر اين است که حداکثر ميزان افت وزني مطابق آيين نامه، برابر 08% مي باشد.

 اين آزمايش به طور مفصل در استانداردهاي زير شرح داده شده است:

(Standard Methods, IP. 45/58)

ASTM Methods D: 6-39T

هدف از آزمايش افت وزني قير شرکت افرا آزما:

هدف از آزمايش افت وزني قير، تعيين ميزان کاهش وزن قير در اثر حرارت 163 درجهاي و همچنين تعيين ميزان فراريت نسبي حلال هاي قير است.

وسايل آزمايش افت وزني قير شرکت افرا آزما:

ظرف استوانه اي
50 گرم قير مذاب
آون تين فيلم يا آون فيلم نازک
ترازو

روش انجام آزمايش افت وزني قير شرکت افرا آزما:

 ابتدا ظرف استوانه اي را تميز مي نماييم. اين ظرف استوانه اي داراي قطر 55 ميليمتر و ارتفاع 35 ميليمتر مي باشد و داراي کفي مسطح است. اکنون ظرف استوانه اي را وزن مي نماييم. مقدار 50 گرم قير مذاب را در داخل اين ظرف ميريزيم و پس از سرد شدن، آن را در داخل گرمخانه براي مدت 5 ساعت قرار مي دهيم. توجه نماييد که دماي گرمخانه بر روي 163 درجه سانتيگراد تنظيم شده است و نيز گرمخانه داراي تهويه هوا ميباشد.

 پس از طي شدن 5 ساعت و سرد شدن استوانه، بار ديگر مجموعه قير و ظرف را مورد توزين قرار مي دهيم و مقدار آن را يادداشت مي نماييم. نتيجه آزمايش را بايستي بر حسب کاهش وزن قير نسبت به وزن اوليه آن سنجيد که مطابق فرمول خاصي بدست ميآيد.

سایر مشخصات: 
با ترمومتر، ترموستات و تايمر ديجيتال براي تعيين دماي بين 155 تا 178 درجه سانتيگراد
همچنين با صفحه گردان با 5 – 6 دور در دقيقه
درب شيشه اي
داراي فن سيرکولاسيون
همراه با ظرف الومنيومي 4 عدد
توان دستگاه : 1000W