ويسكوزيته قير به روش سيبولت

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

ویسکوزیته قیر به روش سیبولت

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

مشخصات فني دستگاه ويسکوزيته قير به روش سيبولت شرکت افرا آزما:ویسکوزیته قیر به روش سیبولت

بدنه دستگاه از جنس استنلس استيل ضد زنگ و ضد اسيد ساخته شده است. همچنين داراي دو روزنه فيورل و معمولي همراه با هيتر برقي، ترمومتر و ترموستات ديجيتال، همزن و كوپل خنك كننده ميباشد.

شرح مختصر درباره آزمايش سيبولت قير شرکت افرا آزما:

هدف از اين آزمايش اندازه گيری گرانروی به روش فيورال و يونيورسال است. در اين آزمايش زمان لازم برای عبور 60 ميلی ليتر نمونه اريفيس کاليبره شده تحت شرايط و دماي معين مي باشد.

تشريح کامل آزمايش ويسکوزيته قير شرکت افرا آزما:

مقدمه:

 مقاومت داخلي مايعات را که مانع حرکت و جريان آنها مي شود، ويسکوزيته يا گرانروي و يا کندرواني مي نامند. اين کندرواني براي مايعات برحسب پوآز سنجيده مي شود که همان پاسکال- ثانيه مي باشد. از آنجايي که قيرهايي که در دماي 25 درجه سانتيگراد داراي درجه نفوذ يکساني هستند، ممکن است سختي متفاوتي در دماهاي بالاتر داشته باشند، ضرورت ايجاد مي کند که آزمايشي انجام شود تا اين تفاوتها را به نمايش بکشد.

 کندرواني قير کميتي است که خواص قير را در درجه حرارت هاي بالا که معمولا درجه حرارت هايي است که در عمل مخلوط هاي قيري ساخته مي شوند، مشخص مي نمايد. اين کميت در تعيين عملکرد قير موثر است به طوري که هر اندازه قير نسبت به گرما حساس تر باشد، کندرواني آن در درجه حرارت هاي بالا کمتر خواهد بود. از جمله نکات اجرايي مهمي که مي توان از کميت کندرواني قيرها استخراج نمود، آن است که هر چه کندرواني قير کمتر باشد، استفاده از آن قير براي توليد و پخش آسفالت راحت تر خواهد بود و نيز جابجايي قير از مخازن و اختلاط قير با مصالح سنگي به سهولت انجام مي شود.

نکته قابل تامل ديگر آن است که کندرواني قير با پايداري آسفالت با تغييرات دما رابطه مستقيم دارد. بدين معنا که اگر کندرواني کم باشد، قير در گرماي تابستان حالت خميري پيدا خواهد کرد و سبب مواج شدن آسفالت زير بار ترافيک مي شود و نيز پديده قيرزدگي رخ خواهد داد. هم چنين اگر کندرواني قير زياد باشد در سرماي زمستان آسفالت ها دچار ترک خوردگي خواهند شد.

روش هاي مختلفي براي تعيين کندرواني قيرها موجود است که از جمله آنها مي توان روش سي بولت- فورل، روش استاندارد تار ويسکومتر (S.T.V)، روش ويسکومتر ردوود (Red Wood) و روش کينماتيکي را نام برد. روشي که ما در ادامه پيش خواهيم گرفت روش سي بولت- فورل است اما در ذيل به توضيح اجمالي درباره هر يک از روش هاي فوق الذکر مي پردازيم:

آزمايش ويسکوزيته قير به روش سي بولت - فورل شرکت افرا آزما:

    ويسکومتر سي بولت- فورل براي تعيين کندرواني قيرهاي مخلوط بکار مي رود و به طور کلي مشابه ويسکومتر S.T.V بوده و نوع اصلاح شده ويسکومتر ردوود تلقي مي شود. از آنجايي که قطر سوراخ ويسکومتر سي بولت- فورل کوچکتر از قطر سوراخ ويسکومتر S.T.V مي باشد، بنابراين درجه حرارت آزمايش در اين ويسکومتر بالاتر خواهد بود. در دستگاه سي بولت- فورل کندرواني، زمان لازم بر حسب ثانيه براي آنکه مقدار 60 سانتي متر مکعب قير مايع در دماي 135 درجه سانتيگراد از مجراي دستگاه سي بولت- فورل فرو ريزد تعيين مي شود. شرح اين روش در استاندارد زير مفصلا آمده است:

(ASTM Methods, D: 88-53)

 آزمايش ويسکوزيته قير به روش ردوود شرکت افرا آزما:

    از ويسکومتر ردوود براي تعيين کندرواني قيرهاي مايع استفاده مي شود. از آنجايي که قطر سوراخ اين ويسکومتر کوچک است، لذا قيرهاي خالص و حتي قيرهای مخلوط به کندی از آن عبور کرده و مدت زمان زيادی نياز دارند. از اين ويسکومتر در اندازه گيري کندرواني قيرهايي که همراه با حلال هايي چون کروزين، گازوئيل و گازولين که در تهيه قيرهاي مخلوط به کار مي روند، استفاده مي شود. مي توان براي يافتن مطالب بيشتر به استانداردهاي زير مراجعه نمود:

(Standard Methods, IP. 70/57)

(Standard Methods, Paragraph 21.11)

آزمايش ويسکوزيته قير به روش کينماتيکي شرکت افرا آزما:

    در روش اندازه گيري کندرواني به روش کينماتيکي، با عبور مقدار 50 ميلي ليتر قير مورد آزمايش با درجه حرارت 40 درجه سانتيگراد از مجراي لوله استاندارد دستگاه زماني که صرف عبور قير شده است را يادداشت مي کنيم و اين زمان را به عنوان کندرواني قير محسوب مي نماييم.

روش استاندارد تار ويسکومتر شرکت افرا آزما:

اين ويسکومتر که به ويسکومتر S.T.V معروف مي باشد، براي اندازه گيري کندرواني قيرهاي مخلوط و نيز قيرهاي قطران کاربرد دارد. اين ويسکومتر مشابه ويسکومتر ردوود مي باشد که در آن حجم معيني قير از درون سوراخي با قطر معين در درجه حرارت مشخص عبور نموده و زمان عبور بر حسب ثانيه آن را به عنوان کندرواني قير ثبت مي نمايند. اين روش دراستاندارد ASTM گنجانده نشده است، اما در استانداردهاي زير مندرج است:

(Standard Methods, IP. 72/58)

(Standard Methods, RT. 2/57)

هدف آزمايش:

 هدف از آزمايش ويسکوزيته، تعيين خواص رواني قير در دماهاي بالا و تعيين عملکرد آسفالت مي باشد.

وسايل آزمايش سيبولت قير:

1- دستگاه سي بولت - فورل 
2- دماسنج
3- قيرمذاب
4- ظرف مخصوص

روش انجام آزمايش ويسکزيته به روش سيبولت شرکت افرا آزما:

 قبل از شروع آزمايش، ابتدا بايد دستگاه سي بولت- فورل را با حلال تتراکلريد کربن يا نفت سفيد شست و خشک نمود. حال قير را تا دماي حدود 138 درجه سانتيگراد حرارت مي دهيم و از الک نمره 200 عبور مي دهيم تا ناخالصي هاي آن گرفته شود. دستگاه سي بولت- فورل را روشن مي کنيم تا دماي روغن پيرامون مخزن قير، به حدود 135 درجه سانتيگراد برسد. اين دما را بايد با دماسنج پيوسته اندازه گيري نماييم. حال قير را در داخل مخزن دستگاه مي ريزيم و ميله روي نازل را بالا مي کشيم و زماني را که طي آن ظرف شيشه اي زير نازل به اندازه 60 سانتي متر مکعب از قير پر شود را محاسبه مي کنيم. اين زمان بر حسب ثانيه، همان کندرواني قير خواهد بود.

دقت شود که پس از انجام آزمايش ظرف شيشه اي را از قير خالي نموده و با حلال مناسب آن را تميز نماييد.

سایر مشخصات: 
1- حوضچه تمام استيل ضد اسيد
2- فن سيرکولاسيون جهت يکنواخت بودن دماي آب مخزن
3- همراه 2 عدد بالن 60 ميلي ليتر