دستگاه تعیین کارپذیری به روش L شکل

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

دستگاه تعیین کارپذیری به روش L شکل

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

دستگاه تعیین کارپذیری به روش L شکل شرکت افرا آزما:دستگاه تعیین کارپذیری به روش L شکل

جعبهL  شکل جهت تعیین روانی FLOW و قابلیت عبوری Passing ability  بتن خود تراکم می باشد.

بدنه جعبه از ورق یک دست بدون انعطاف ساخته شده در جلوی دریچه خروج 3 عدد میله عمودی به قطر 12mm و طول 38mm نصب گردیده است.