قالب کششی بتن- روش برزیلین

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

قالب کششی بتن- روش برزیلین

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

قالب کششی به روش برزیلین شرکت افرا آزما:قالب کششی بتن- روش برزیلین

از این قالب جهت تست مقاومت کششی نمونه های استوا نه ای به روش دو نیم شدن در نمونه های استوانه ای بتن یا نمونه های کرگیری شده استفاده می شود این آزمون شامل اعمال نیروی قطری عرضی نمونه تا زمان شکست نمونه می باشد.