قالب تست ذوب و یخبندان

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

قالب تست ذوب و یخبندان

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

از این قالب به جهت نمونه گیری مورد آزمایش در تست ذوب و یخبندان با ابعاد 3x4x6 inch به کار می رود.قالب تست ذوب و یخبندان