صفحه گرمکن – هات پلیت

شرکت افرا آزما     Afraazma.ir

صفحه گرمکن - هات پلیت

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

صفحه گرمکن – هات پلیت شرکت افرا آزماصفحه گرمکن - هات پلیت
مشخصات عمومی:

CM122-1 15 Cm صفحه گرمکن یا هات پلیت مگنت با کنترل حرارت و دور صفحه آلومینیومی گرد

CM122-2 15 Cm صفحه گرمکن یا هات پلیت ساده با کنترل حرارت با صفحه آلومینیومی گرد

CM122-3 صفحه گرمکن یا هات پلیت 300 درجه با کنترل ساده صفحه چدنی

CM122-4 صفحه گرمکن یا هات پلیت 300 درجه با کنترل دیجیتال صفحه چدنی

CM122-5 صفحه گرمکن یا هات پلیت 300 درجه با کنترل ساده صفحه فولادی با روکش تفلون

CM122-6 صفحه گرمکن یا هات پلیت 300 درجه با کنترل دیجیتال صفحه فولادی با روکش تفلون

کلیه هات پلیت های 300 درجه در ابعاد ذیل می باشد

20*20

25*25

30*30

30*40

40*40