دستگاه مقسم

شرکت افرا آزما   Afraazma.ir

دستگاه مقسم

برای سفارش این محصول تماس بگیرید: 02155434213 - 02155435313

مقسم مکانیکی سنگدانه بتن برای تقسیم اولیه و دقیق مصالح ساختمانی و سنگدانه آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.دستگاه مقسم

مقسم مکانیکی سنگدانه بتن با توجه به کاربرد دستگاه در سایزهای مختلف به شرح ذیل قابل ارائه می باشد:

 مقسم مکانیکی در سایز  1 inch مناسب جهت دانه بندی شن
 مقسم مکانیکی به سایز  2 inch مناسب جهت دانه بندی شن
 مقسم مکانیکی به سایز  3/8 inch مناسب جهت دانه بندی ماسه
 مقسم مکانیکی به سایز  1/2 inch مناسب جهت دانه بندی ماسه

استاندارد  ASTM C 702